Od początku istnienia firmy stawiamy na jakość oferowanych przez nas usług i profesjonalną, kompleksową obsługę Klienta w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, co sprawiło, że dziś jesteśmy liderem w dziedzinie projektowania i montażu instalacji ppoż., zabezpieczeń ppoż., i systemów przeciwpożarowych wraz z monitoringiem PSP, serwisu i konserwacji urządzeń, instalacji i systemów ppoż., jak również remontów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.

Działania naszej firmy są całkowicie ukierunkowane na potrzeby Klienta. Dlatego kształtujemy wspólną płaszczyznę porozumienia i współpracy z naszymi Klientami a także dbamy o ciągły rozwój i nabywanie odpowiednich umiejętności i kompetencji przez naszych pracowników. Odbywa się to poprzez szkolenia, zarówno branżowe jak i motywacyjne. Potwierdzają to zdobyte certyfikaty.

Oferta firmy obejmuje obecnie profesjonalne usługi w zakresie ochrony p.poż. oparte na aktualnych normach i przepisach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów w zakresie:

 • •  projektowanie systemów i instalacji ppoż.,
 • •  wykonawstwo zabezpieczeń ppoż.,
 • •  modyfikacja i rozbudowa istniejących instalacji,
 • •  konserwacja i serwisowanie systemów i instalacji ppoz.,
 • •  doradztwo techniczne,
 • •  monitoring pożarowy obiektów.

Oferujemy kompleksowe wykonanie projektów instalacji ppoż. wraz z niezbędnymi obliczeniami oraz uzgodnieniami. W trakcie procesu projektowania służymy Państwu doradztwem technicznym oraz pomocą w doborze niezbędnych urządzeń i osprzętu. Na tym etapie ściśle współpracujemy z uznanymi projektantami oraz rzeczoznawcami do spraw przeciwpożarowych.

Dzięki doskonale wykształconej oraz doświadczonej kadrze technicznej jesteśmy w stanie kompleksowo zabezpieczyć przeciwpożarowo dowolne obiekty, w tym również przemysłowe, tj. centra logistyczne, hale magazynowe, zakłady produkcji, obiekty elektroenergetyczne, itp.

Głównymi obszarami działalności naszej firmy są:

 • •  stałe, wodne instalacje gaśnicze:
  • →  instalacje tryskaczowe,
  • →  instalacje zraszaczowe,
  • →  pianowe instalacje gaśnicze,
  • →  instalacje mgły wodnej,
 • •  pompownie przeciwpożarowe,
 • •  instalacje hydrantowe wewnętrzne i zewnętrzne,
 • •  stałe, gazowe instalacje gaśnicze (instalacje gaszenia gazem) oparte na gazach: FM-200, Inergen, Novec 1230,
 • •  systemy sygnalizacji pożaru SSP (systemy alarmu pożarowego SAP),
 • •  instalacje oddymiania,
 • •  detekcja gazów wybuchowych oraz tlenu, dwutlenku węgla, czadu,
 • •  bierne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • →  przejścia instalacyjne,
  • →  systemy odcięć pożarowych,
  • →  klapy przeciwpożarowe,
  • →  drzwi ppoz.,
 • •  monitoring pożarowy obiektów,
 • •  przeglądy techniczne, serwis, remonty, legalizację podręcznego sprzętu gaśniczego, tj. gaśnic, agregatów gaśniczych i urządzeń gaśniczych,
 • •  przeglądy techniczne i konserwację hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w tym również badanie ciśnienia i wydajności hydrantów,
 • •  przeglądy techniczne i próby ciśnieniowe węży hydrantowych,
 • •  wykonywanie prób ciśnieniowych butli oraz zbiorników gaśniczych,
 • •  serwis i konserwacja instalacji zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Oferowane i instalowane przez nas systemy spełniają światowe przepisy i zasady ppoż, normy i wytyczne takie jak: PN-EN, NFPA, VdS, FM. Wymagane przepisami komponenty i urządzenia posiadają dodatkowo aprobaty i certyfikaty CNBOP dla wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.

Jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość oferowanych usług i produktów. Decydując się na skorzystanie z naszych usług możecie Państwo być pewni rzetelnie wykonanej, autoryzowanej usługi z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, o czym świadczy bogata lista referencyjna.

Do tej pory zaufało nam już setki firm. Wśród nich są największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa branży: hutniczej, lotniczej, automotive, spożywczej, logistycznej, komunikacyjnej, elektroenergetycznej oraz farmaceutycznej. Na życzenie Klienta udostępniamy pełną treść i listę referencji.

W naszej firmie prowadzona jest sprzedaż (napełnianie butli) dwutlenku węgla CO2 oraz gazu propan-butan do butli turystycznych. Zapewniamy Państwu pełny serwis butli wraz z wyposażeniem stosowanym do przechowywania dwutlenku węgla oraz butli turystycznych na propan butan. Oferujemy Państwu również legalizację butli i zbiorników przez inspektora UDT.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „SUPON” Sp. z o. o. w Rzeszowie posiada zezwolenie Transportowego Dozoru Technicznego i świadczy usługi legalizacji zbiorników samochodowych LPG.