GAZY CO2, PROPAN-BUTAN

W naszej firmie prowadzona jest sprzedaż dwutlenku węgla CO2 oraz gazu propan-butan do butli turystycznych. Oferujemy Państwu dwutlenek węgla z przeznaczeniem między innymi do gaśnic, celów spożywczych, spawalniczych oraz innych. Zapewniamy Państwu jednocześnie pełny serwis butli wraz z wyposażeniem stosowanym do przechowywania dwutlenku węgla oraz butli turystycznych na propan butan.. Napełniamy butle gazem propan-butan od 0,5 – 5 kg.


W przypadku braku legalizacji istnieje możliwości pozostawienie butli w celu legalizacji przez inspektora UDT w innym terminie lub wymiany butli na zlegalizowaną.


Kontakt: Dział gaśnic i legalizacji zbiorników