MONITORING POŻAROWY OBIEKTÓW

 

PHT „SUPON” Sp. z o. o. w Rzeszowie od 1996 roku świadczy na terenie woj. podkarpackiego oraz małopolskiego (powiat tarnowski) usługi monitoringu pożarowego obiektów. Transmisję sygnału alarmowego przesyłamy dedykowanymi torami transmisji sygnałów pożarowych (radiowym i telefonicznym). Całość transmisji sygnałów kontrolowane jest całodobowo przez centrum operatora.

 

Posiadamy Stacje Odbiorcze Alarmów Pożarowych w następujących Komendach PSP:


- Tarnów

- Rzeszów

- Przemyśl

- Stalowa Wola

- Tarnobrzeg

- Jasło

- Sanok

- Krosno

- Dębica

 

 

 

 

 

Możliwość świadczenia usługi monitoringu pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniamy przez:

- posiadanie wydzielonych częstotliwości radiowych przyznanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej,

- stosowanie urządzeń posiadających świadectwa dopuszczania i certyfikaty wydane przez CNBOP,

- umowy zawarte z Komendantami PSP w w/w miastach na świadczenie usługi transmisji sygnałów pożarowych z systemów sygnalizacji pożaru.

 

Kontakt: Instalacje elektryczne ppoż